انتخابات و وظيفه ما


از اين عكس چه مي فهميد:

1) اصولگراي اصلاح طلب

2) اصلاح طلب ميانه رو

3) يك قهوه چي

4) سه قهوه چي

5) يك طويله قهوه چي

6) معتقد به حقانيت نظام الهي – اسلامي ولايت مطلق فقيه

7) يك ذوب شده در يك موجود چلاق تر و عليل مغزي تر از خودش

8) يك موجود شبيه سازي و دستكاري ژنتيك شده كه انبوهي از آنها در روز جمعه 24 اسفند در حوزه هاي راي گيري مشاهده مي شوند.

9 ) Big brother Marxist Iranian

رئيس جمهور اندونزي با سلام و صلوات وارد كشورمان شد و پس از استقبال رسمي مقامات كشورمان ايشان به خدمت آغا رسيد تا ببينم نور مسيح را كه پوتين (عجب مسيحي معتقد ،مشهور و مومني !!!)در چهره خامنه اي ديده بودايشان هم مي بيند يا خير؟ البته ايشان اعلام كرد در چهره آغا عمامه بوداو ريش كنفوسيوس و دست موسي والبته سبيل استالين ونگاه موسوليني و قاطعيت هيتلر و... را ديده،البته ايشان هر چي دقت كرده بودند مخ آغا را مشاهده نكردند. اين دعوت كه به هيچ وجه به راي ممتنع اندونزي در شوراي امنيت بر ضد رژيم جمهوري اسلامي ربط نداشت با موجي از شادي و غرور در ميان مسئولين نظام مواجه شد و طبق معمول از بيت المال كلي حال به رئيس جمهور اندونزي دادند. در همين رابطه فاطي زن قولومي الهام هم اعلام كرد ،به كوري چشم دشمنان ،اين حركت هوشيارانه مسئولين نظام نشان داد كه ما به چه سرعتي لطف ديگران را جبران مي كنيم تازه اگر از اين به بعد كسي به قطعنامه هاي ضد رژيمي راي مخالف بدهد ،فاطي قول داد براي قدرداني ،خودش به همراه كليه همسران هيئت دولت جهت قدرداني به كشور مزبور سفر كرده و در اتاق خواب هيئت دولت مزبور مراسم تشكر را انجام دهند. البته براي اينكه دشمنان فكر بدبد نكنند شب را در اتاق خواب مزبور اطراق نمي كنند.

پرتقال فروشي گم شده است. لطفا با حدس زدن مشخصات پرتقال ،پرتقال فروش مربوطه را بيابيد و اپوزيسيوني را از غصه دق مرگي بي پرتقال فروشي برهانيد. پرتقال مزبور انتخابات نام دارد. اين درحاليست كه امسال بنا به دستور مستقيم آغا،پدر هر چه پرتقال فروش اپوزيسيون نما بود را علنا دراوردند و مادرشان را هم چند بار شوهر دادند و خشتك شان را هم روي سرشان كشيدند و ...، سئوال اين است كه حدس مي زنيد كدام پرتقال فروشي است كه با وجود همه اين بدبختي ها كه سرش دراوردند باز هم از رو نرود و سعي كند ارادت خايه سايانه خود را به ارباب اثبات كند . بدون هيچگونه ارتباطي با اين مقدمه ،حزب توده اعلام كرد "يك بانگ مخالف هم غنيمت است" ،رفقاي خوش انصاف حزب توده اعلام نكردند آن بانگ مخالف قرار است چه غلطي انجام بدهد و چه ..ي بخورد كه قهوه چيها (كروبي ،رفسنجاني و خاتمي بنا به توصيف برادر حسين شريعتمداري) نتوانستند و وقت نكردند انجام بدهند و بخورند . در همين راستا آقاي اَن (ابراهيم نبوي) هجو نويس اصلاحات همچون ساير همالانش با زنجير طويلي از سفسطه ومغلطه به مسابقه برادران حزب توده اي آمدند و از اين قبيل استدلالها: "راضي نيستيم ولي مي آييم" ، "مي آييم ولي قهر مي كنيم" ،"قهر مي كنيم ولي گريه مي كنيم" ،گريه مي كنيم ولي فرار نمي كنيم " .... "واضح است كه يك از دو بهتر است " ، "واضح است كه دو از سه بهتر است" و اين استدلال ادامه دارد تا ... به كجا؟ هيچ كجا. به نظر شما فقط آمريكا هيچ غلطي نمي كند؟ من فكر مي كنم برخي پرتقال فروشها و قهوچيها و برادر بزرگتر ها دست هر چي "هيچ غلط نكن " را از پشت و جلو و ساير جهات بسته اند.

در پايان خاطر نشان مي كنم سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران انتخابات نمايشي و مضحك رژيم را تحريم كرد.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

«رابین رایت»، در واشنگتن پست، مورخ 9 مارس 2008 می‌نویسد، بر اساس نظرسنجی موسسة «ایرانین اوپینیون پل »، « آی.او.پی» : «از هر 10 ایرانی، 9 تن خواستار پاسخگو بودن رهبر [اند.] و اکثریت آن‌ها خواهان انتخاب رهبر در یک انتخابات آزاد و امکان انتخاب رهبر تازه‌ای برای خود هستند»!

6 زن لخت بايد نماز جماعت می خواندند.

http://www.roozonline.com/archives/2008/03/post_6606.php

ناشناس گفت...

«رابین رایت»، در واشنگتن پست، مورخ 9 مارس 2008 می‌نویسد، بر اساس نظرسنجی موسسة «ایرانین اوپینیون پل »، « آی.او.پی» : «از هر 10 ایرانی، 9 تن خواستار پاسخگو بودن رهبر [اند.] و اکثریت آن‌ها خواهان انتخاب رهبر در یک انتخابات آزاد و امکان انتخاب رهبر تازه‌ای برای خود هستند»!www.lorestan11.com

6 زن لخت بايد نماز جماعت می خواندند.

http://www.roozonline.com/archives/2008/03/post_6606.php